Hotline
0908945583

Chi tiết dịch vụ

MẪU CUNG CẤP THÔNG TIN HÀNG GỬI

Đăng lúc: 22-04-2015 - Đã xem: 1317

 

PROVIDE INFORMATION

Phương thức vận chuyển (Delivery Method): Hàng không (Air Way)

Mô tả hàng hóa (Full Description of Goods): ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kích thước(Size): Dài(length):............... Rộng (width):…………… Cao (height):……………
Số lượng (Numb):.................................

Trọng lượng (Weight):............................Kg

Cảng đến/sân bay (Port to):.........................................................................................

 

Thông tin người gửi (Shipper):

 

Tên Công ty (Company Name):……………………………………............................

Địa chỉ (Address):………………………………………………………………..........

Mã vùng (Town/ Area Code):………………………………………………………...

Quốc gia (Country):............................................

Người liên hệ (Contact Name):…………………………………………………….

Số điện thoại người liên hệ (Phone):..................................................

Email:……………………………………………

 

Thông tin người nhận (Ship To):

 

Tên Công ty (Company Name):……………………………………............................

Địa chỉ (Address):………………………………………………………………..........

Mã vùng (Town/ Area Code):………………………………………………………...

Quốc gia (Country):............................................

Người liên hệ (Contact Name):…………………………………………………….

Số điện thoại người liên hệ (Phone):..................................................

Email:……………………………………………

Các bài viết khác